Architektonická studie

Studie stavby (STS) - provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu - základní výkony

  • příprava návrhu/studie architektem
  • zpracování návrhu stavby architektem, popřípadě specialisty (koordinace specialistů - vytápění, kanalizace, voda, plyn, elektro) - ve variantách (alternativy jsou zvláštním výkonem samostatně honorovaným)
  • textová část návrhu/studie stavby
  • upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem, a to podle charakteru zakázky
  • uskutečnění předběžných jednání architektem k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
  • projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových představ