Příprava zakázky

Přípravné práce (PPR) - provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky

  • analýza zakázky architektem
  • předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel
  • specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem, a to podle charakteru zakázky
  • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem a určení rozsahu těchto prací
  • shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu/uzavření smlouvy