Projekt pro stavební povolení

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP) - základní výkony

  • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi 1 až 3 a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
  • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
  • textová část dokumentace
  • výkresová část dokumentace
  • zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
  • stanovení požadavků na doplňkové průzkumy
  • statické ověření konstrukce
  • účast při stavebním řízení
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení
  • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení