Projekt pro územní řízení

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - základní výkony

  • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí architektem
  • zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem, a to podle charakteru zakázky
  • zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí architektem
  • textová část dokumentace
  • získání srovnávacích nabídek na technická zařízení
  • odhad investičních nákladů
  • na podkladě výsledků dosažených ve fázi 1 a 2 obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací pro vydání územního rozhodnutí
  • zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry