Prováděcí projekt

Provedení profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) - základní výkony

  • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
  • zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby
  • všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby
  • textová část dokumentace
  • výkresová část dokumentace
  • vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby) architektem a profesními specialisty a konzultanty
  • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
  • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí
  • vypracování vytyčovacích plánů
  • spolupráce s klientem při výběru materiálu a jejich použití