Spolupráce při výběru dodavatele stavby

Provedení profesních výkonů při výběru dodavatele/zhotovitele stavby - zadání realizace stavby (VDS) základní výkony

  • posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby