Stavební a autorský dozor

Provedení profesních výkonů autorského a investorského technického dozoru při provádění stavby (ATD, ITD) - základní výkony

  • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon autorského dozoru
  • zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným architektem, a to podle charakteru zakázky (např. při rekonstrukci stavby)
  • všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy