Zadávací dokumentace

Provedení profesních výkonů pro zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby - sestavení tendrové/zadávací dokumentace (DZS) - základní výkony

  • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby klientem
  • vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, pokud není vypracována podle předcházejících fází