DUK Kladno

Obrázek: 

Spolupráce na adaptaci objektu bývalého štábu kasáren Lidice Kladno na DUK - Dentální učení Kladno. Autor Ing. arch. Jiří Hušek.