Rodinný dům Roztoky

Obrázek: 

Rodinný dům je umístěn na úzkém pozemku trojúhelníkového tvaru. Tvarem pozemku je výrazně ovlivněna dispozice a umístění domu na pozemku. Obytnými místnostmi se dům otevírá do zahrady, do uličního průčelí je uzavřený, jen s nezbytnými vstupními a okenními otvory – pro přisvětlení. Objekt rodinného domu se skládá ze dvou hmot – hlavní dvoupatrové, podélné na obdélníkovém půdorysu, která obsahuje místnosti rodinného domu a menší přízemní na obdélníkovém půdorysu, která obsahuje garáž – ta není s domem přímo propojena.

Hlavní objekt domu je výrazně členěn různě ustupujícími částmi fasády. Tyto jsou barevně zvýrazněny. Na členité fasádě se tak výrazově uplatňuje jak barevné členění, tak působení světla a stínu. Toto členění fasády se promítá do půdorysu, kde na ně logicky navazují stěny. Přízemí rodinného domu je v podstatě tvořeno jedním hlavním kontinuálním prostorem s rovnoramenným lehkým schodištěm. Na tento prostor navazují jen nezbytné technické a servisní místnosti.

Hlavní obytná část přízemí je zvýrazněna prostorem přes dvě patra. Malá galerie v patře pak přímo navazuje na halu se schodištěm. V patře pak tři obytné místosti, ložnice, šatna. Lepší vizuální kontakt s exteriérem je zajištěn v patře francouzskými okny.