Rodinný dům Křenice

Obrázek: 

Vyšší, dvoupatrová hmota RD rovnoběžná s obslužnou komunikací kryje a vytváří "bariéru" pro intimní, soukromé prostředí přízemní hmoty obytného prostoru. Rozdělení hmoty rodinného domu do dvou základních objemů je výsledkem snahy o ideální oritentaci místností ke světovým stranám a je též příznivé z hlediska pasivního využívání sluneční energie. Okna obytných místností jsou orientována do zahrady, naopak komunikace, servisní místnosti apod. do ulice.

Vertikální objem dvoupatrové části s ložnicemi je v záměrném kontrastu s horizontálními proporcemi obytného prostoru. Přečnívající střecha na jihovýchodní fasádě kryje okna ložnic před přímým slunečním zářením a zabraňuje tak jejich přehřívání v letním období. Spojovací krček mezi obytnou částí a dvoupatrovou částí slouží jako zimní zahrada.