Vila Velké Popovice

Obrázek: 

Atypická, bohatě členěná vila situovaná na severním svahu. Pro oslunění bazénu nutné masivní terénní úpravy. Dům sám pak citlivě kopíruje terén a přízemí je tak výškově ve více úrovních. Akcentovaná různorodost objemů a kombinace šikmých a rovných ploch celkovou výraznou hmotu objektu rozbíjí, důrazně člení a tím měřítkově přizpůsobuje okolní tradiční vesnické zástavbě.