Hliněný dům Lomec

Obrázek: 

Návrh vychází z požadavků investora  - stavební program, jednoduchá konstrukce (výstavba svépomocí), použití nepálené hlíny.  Toto je promítnuto do výsledného řešení, ve kterém je rodinný dům navržen na jednoduchém obdélníkovém půdoryu, na kamenné podezdívce. Střecha plochá, zelená, nepochozí. Architektonický výraz  vychází z funkce a ekonomičnosti stavby, významně je podřízen účelu.

Větší přesah střechy kryje zápraží a chrání konstrukci před vlhkem od sněhu, je tak také vytvořen chráněný prostor pro skladování palivového dříví.

Nosná konstrukce dřevěná trámová (sloupy, vaznice, krokve), hlína je použita v v nenosných příčkách v podobě nepálených cihel.

Stěny z exteriéru obloženy dřevem, střecha plochá zelená  - s extenzivní zelení, přesahy kyty štěrkovým zásypem. Dům je postaven na kamenné podezdívce.

Vstup ze severu, místnosti navazují na centrální halu osvětlenou nadsvětlíky, obytné místnosti po obvodu na jihu, východě, severu. Samostatný vstup má kotelna. Obývací pokoj francouzské okno – přístup na pozemek.

Koupelna je situována vedle kotelny, aby se využilo zbytkového tepla. Komíny z důvodu přání topit pevným palivem.