Rodinný dům Jesenice

Obrázek: 

Návrh ekonomicky řešeného domu na trojúhelníkové parcele, Jesenice - Zdiměřice.

               

       

Dům půdorysného tvaru obdélníka je umístěn u severní hranice pozemku tak, aby bylo možné co nejvíce využít jižní část a západní část pozemku. Severní hranice pozemku přímo navazuje na komunikaci, z které je vjezd a vstup na pozemek.

Okolní zástavba je smíšená – katalogový typ a původní typ zástavby. Tvarovým řešením – pultová střecha – se od těchto druhů zástavby výrazně neodlišuje.

Dům je navržen jako elementární kubická hmota zkosená pultovou střechou. Fasády jsou členěny okny, na jižní je krytá venkovní pobytová terasa. Strohý jednoduchý výraz je oživen jiným barevným řešením meziokenních pilířů a krytů žaluzií. Jižní fasáda orientovaná do zahrady je rytmicky členěná většími okny (v přízemí francouzskými). Toto otevření vizuálně propojuje obytné místnosti se zahradou a umožňuje jejich komfortní osvětlení a oslunění.

Do zahrady jsou orientovány převážně obytné místnosti, do ulice pak servisní místnosti, koupelny a schodiště.