Reference

Obrázek Nadpis Text Post date
Vila Doksy V průběhu června byl zkolaudován objekt vily v Doksech. Více o projektu... Červen 2011
Rodinný dům Nučice Spolupráce se studiem Mimosa na projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby.   Charakter okolní zástavby je velmi různorodý - od katalogových bungalovů po... Červen 2011
Rodinný dům Pyšely Spolupráce na projekčních pracech s Ing. arch. Jiřím Huškem na návrhu rodinného domu klasického výrazu v Pyšelech.          ... Květen 2011
Gymnázium Hostivice Studie adaptace bývalé školní budovy na provoz víceletého gymnázia, Hostivice. Duben 2011
Rodinný dům Jesenice Návrh ekonomicky řešeného domu na trojúhelníkové parcele, Jesenice - Zdiměřice.                      ... Duben 2011
Podchod pod ulicí Milady Horákové Spolupráce s firmou Pudis na zpracování stavebně technického řešení podchodu pod ulicí Milady Horákové, Praha 6. Březen 2011
Vila Doksy Jedná se o novostavbu RD. Dvoupodlažní objekt s pultovou střechou  nad částí půdorysu je umístěn u severní a východní hranice pozemku tak, aby byla maximalizována... Prosinec 2010
Rodinný dům Kladno Rozdělov Hmotové řešení domu reaguje na tvar pozemku, příjezd na pozemek a okolí pozemku. Jedná se o dvě hmoty - jedna přízemní, jedna dvoupodlažní, tvořící L... Prosinec 2010
Rodinný dům Lázně Toušeň Pozemek se nachází v nově rozparcelovaném území v obci Lázně Toušeň. Přístupný je ze stávající obslužné komunikace ze severu. Pozemek je... Prosinec 2010
Rodinný dům Roztoky Rodinný dům je umístěn na úzkém pozemku trojúhelníkového tvaru. Tvarem pozemku je výrazně ovlivněna dispozice a umístění domu na pozemku. Obytnými m... Prosinec 2010