Reference

Obrázek Nadpis Text Post date
Řadové rodinné domy Kladno - Rozdělov Sedm řadových rodinných domů je navrženo na nově parcelovaném území Kladno – Rozdělov, U hřbitova. To se nachází na nezastavěném nekultivovaném územ... Prosinec 2010
Nástavba a rekonstrukce rodinného domu, Hovorčovice Jedná se o nástavbu podkroví a střechy s terasou na stávající bungalov. Při výstavbě bungalovu s takovým přitížením nebylo počítáno a vzhledem k... Prosinec 2010
Smuteční síň Roudnice Koncept soutěžního návrhu na novou smuteční obřadní síň v Roudnici nad Labem. Ten v sobě reflektuje a přetváří danosti místa - hřbitov na okraji města,  v podstatě v poli... Listopad 2010
Rodinný dům Zaječice Pozemek se nachází v zastavěném území obce. Jedná se o jižní svah o sklonu cca 20°, s malou rovnou nástupní plochou u komunikace. Sousední pozemky zastavěn... Listopad 2010
Mateřská školka Hovorčovice Přístavba třídy a rekonstrukce objektu mateřské školky. Architektonické řešení Návrh výrazově sjednocuje stávající drůzu rozdílných... Červen 2010
Hliněný dům Lomec Návrh vychází z požadavků investora  - stavební program, jednoduchá konstrukce (výstavba svépomocí), použití nepálené hlíny.  Toto je... Leden 2010
Rodinný dům Kyje Návrh domu okolní zástavbu vzhledem k její rozdílnosti a roztříštěnosti výrazově nereflektuje, jen celkové měřítko domu odpovídá velikosti pozemku a... Prosinec 2009
Galerie Plzeň Objekt galerie téměř maximálně využívá pozemek a geometrie půdorysů je tedy dána částečně jeho hranicemi. Umístění vstupů a provozů odpovídá záměru... Prosinec 2009
Rodinný dům Struhařov Architektonický výraz je založen na kompozici dvou hlavních hmot objemu domu – podélné přízemní a druhého patra  - podkroví – s pultovou střechou. Druh... Prosinec 2009
Rodinný dům Hostivice Dům ve svahu s krásným výhledem do údolí.             Září 2009