Reference

Obrázek Nadpis Text Post date
Rodinný dům Králův Dvůr Úzký, jednotraktový dům na úzkém pozemku, na jižním svahu.     Září 2009
Nákupní galerie Alžbětina - Košice Návrh využití objektu Alžbětina 44. Jedná se o nárožní, dvoupatrový objekt objekt se čtyřmi jednotraktovými křídly kolem dvora, s průběžnou pavlačí kolem nádvoř... Srpen 2009
Rodinný dům Doksy I Černá a bílá... Urbanistické řešení Pozemek se nachází v nově rozparcelovaném území okrajové části obce Doksy u Kladna. Přístupn... Červenec 2009
Rekonstrukce Rudoltická Rekonstrukce a přístavba Rudoltická, Řeporyje POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Stávající objekt RD je založen na půdorysu protáhlé obdélníku. Jedn... Červen 2009
Rodinný dům Strašnice Dům ve svahu s ordinací na úzké parcele ve svahu, v ochranném pásmu železnice, v Praze - tedy trochu problematická úloha. Urbanistické řešení Návrh... Prosinec 2008
Dřevěný dům - soutěž 2008 Rodinný dům je umístěn na pozemku co nejblíže k severní hranici a vjezdu. Vzhledem k rozměrům pozemku je dům umístěn podélně, ale v případě širšího pozemku je... Listopad 2008
Rodinný dům Rostoklaty Návrh a realizace domu s důrazem kladeným na relativní jednoduchost a snadnou realizovatelnost. Dům na klasickém, obdélníkovém půdorysu, se sedlovou střechou, s vysazenými... Červen 2008
Rodinný dům Dobříš - dům ve svahu Dům je umístěn u severní hranice pozemku tak, aby byla možnost parkování mezi domem a komunikací, v druhém směru pak cca na podélné ose pozemku. Vzhledem ke svažitému... Červen 2008
Rodinný dům Zdiby Objekt rodinného domu je dvoupodlažní, s obytným podkrovím, na půdorysu členitého obdélníku, s pultovou střechou. Hmota domu dynamicky graduje od severu k jihu, hmota se tak otev... Květen 2008
Rekonstrukce usedlosti Tismice Prodloužení obytného křídla venkovské usedlosti a rekonstrukce. Duben 2008