Reference

Obrázek Nadpis Text Post date
Půdní vestavba Libeň Nově  je navrženo využití podkroví kancelářskými prostory. Dispozice je patrná z výkresové dokumentace. Bude zde vytvořen otevřený kancelářský prostor se... Duben 2004
Betonový dům Soutěžní návrh do architektonické soutěže vyhlášené Českou komorou architektů. Betonu je v návrhu využito jak pro nosnou konstrukci rodinného domu, tak pro řešen... Únor 2004
Divadlo Trutnov Ve vnější architektonické formě je přiznaná skladba jednotlivých funkčních objemů. Z tohoto záměru vznikla kombinace gradující střední hmoty se stupňovitý... Leden 2004
Bazén Pankrác Technologicky a stavebně náročná vestavba bazénu do stávajících sklepních prostor bytového domu z předminulého století. Železobetonová vana bazénu... Září 2003
Rodinný dům Křenice Vyšší, dvoupatrová hmota RD rovnoběžná s obslužnou komunikací kryje a vytváří "bariéru" pro intimní, soukromé prostředí přízemn... Červenec 2003
Bazén Šumava Cílem projektu bylo vytvoři přístavbu bazénové haly maximálně otevřenou okolní přírodě, přístupnou slunečním paprskům.... Hala je jak materiálově, tak tvarově z... Prosinec 2002
Půdní vestavba Žižkov Půdní vestavba Žižkov Půdní vestavba Žižkov Půdní vestavba Žižkov Půdní vestavba Žižkov Půdní vestavba Žižkov Půdní vestavba s výtahem a rekonstrukcí vnitřních rozvodů... Říjen 2002
Zástaba spálená Místo je výrazným komunikačním uzlem centra Prahy, který je tvořen nejen napojením na hromadnou dopravu, ale je také jednou z novodobých bran do centra. Velice živý ruch... Únor 2001
Smuteční síň Opava V lokálním urbanismu hřbitova jsme objekt umístili jednoduše na osy existujících komunikací, jejichž klasický řád je vhodné respektovat. Smuteční sí... Duben 1999