Občanské stavby - projekty a realizace

              

Architekti se střetávají při navrhování občanských staveb s jinými druhy problémů než při navrhování rodinných domů. Velké objekty, ať už jsou to administrativní budovy, obchodní centra, hotely, muzea nebo školy fungují v podstatě jako symboly stavitele.

Požadavky silného investora je třeba sladit s veřejným zájmem či památkovou ochranou. K projektům velkého významu se přistupuje z hlediska koncepce výstavby a vývoje celého města, k návrhům se vyjadřuje dlouhá řada orgánů a institucí, na jejichž požadavky se musí reagovat.

Podstatnou úlohu v návrhu hrají urbanistické souvislosti, napojení stavby na okolí, kontext, regulativy. Jednotná idea návrhu reagující na stavební program a možnosti místa odsouvá řešení detailu až do posledních fází.

Architekti musí pracovat s měřítkem, rytmem, symetrií, řádem nebo kompozicí v rozsahu celé stavby. Architekti se musí vypořádat s protichůdnými požadavky investorů a úřadů, sladit normy a předpisy s fungující dispozicí, vypořádat se s technickými nároky na výstavbu, splnit limity dané regulací.