Rodinné domy

Projekty rodinných domů od architektů

                 

Projekty rodinných domů patří i přes svůj zdánlivě malý rozsah k těm obtížnějším architektonickým úkolům. Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázení důvěrného, v podstatě intimního vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat nároky a představy na bydlení, stávající zvyklosti, obyčeje, rituály.
Je nutné analyzovat nejen současnost, ale zaměřit se také na budoucnost. Potřeby rodiny se s časem velmi mění a rodinný dům by měl poskytnout vše potřebné kdykoli během své existence.
Podívejte se také na naše reference a v případe dotazů nebo záujmu o vlastní projekt nás kontaktujte.

V porovnání s typovým projektem je individuální architektonický návrh, ať už se jedná o rodinný dům nebo jinou stavbu, "šitý" na míru klientovi. Každý stavební pozemek je jiný, požadavky investorů jsou rozdílné, okolní zástavba má jiný charakter - vždy a znovu se při řešení návrhů setkáváme s rozdílnými nároky, podmínkami či problémy. Typové projekty nemohou takovou různorodost vystihnout, jsou navrhovány většinou pro ideální rovinatý pozemek s dobrou orientací ke světovým stranám. Proto je třeba většinu typových projektů stejně upravit dle těchto podmínek.
Typové projekty rodinných domů také neobsahují návrhy přípojek, ty je také nutno zpracovat a doplnit, nezbytné je též zakreslení umístění rodinného domu na konkrétní parcelu. Pokud připočteme tyto úpravy typového projektu k jeho původní ceně, dostáváme se s cenou projektu na srovnatelnou úroveň, za jakou jsme schopni zpracovat individuální architektonický návrh běžného rodinného domu. Domníváme se, že návrh rodinného domu vytvořený spoluprací architekta a investora má mnohem větší užitnou hodnotu, jsou v něm obsaženy individuální požadavky klienta, zkušenosti architekta, podmínky místa - a to vše již od počátku návrhu.
Dle našeho přesvědčení by rodinný dům neměl být jen více či méně přehledným uspořádáním potřebných místností ve dvou nebo třech podlažích. Požadavek na počet a funkci místností je toliko jedním z mnoha elementů, z kterých se kvalitní dům skládá. Dalšími podstatnými prvky je technické řešení nosných konstrukcí, reakce na tvar, velikost a orientaci pozemku, přizpůsobení či kontrast s okolím. Podstatnou roli hrají architektonické prvky; rodinný dům, ale i jakákoliv jiná architektura by kromě splnění funkčních nároků měli uživateli poskytnout jisté architektonické kvality, ať už jde o práci s prostorem a se světlem, tvarování hmot a objemů, průhledy, výhledy, výběr materiálů. Dobrá architektura především reaguje na místo, na kontext, bere z něj to dobré, potlačuje špatné a vytváří v něm další duchovní hodnoty. Každý nový dům by měl být svébytnou individualitou, jedinečnou a neopakovatelnou.
Typový projekt rodinného domu je ve většině případů právě jen seskupením místností. Tyto domy nejsou navrženy architekty, mnohdy ani ne inženýry. Dispozice těchto domů působí rozpačitě, někdy spíš připomínají panelákový labyrint chodeb než cokoli jiného, někdy jsou projekty převzaty z jiných zemí s rozdílnými zvyklostmi a klimatickými poměry, nikdy nemohou reagovat na konkrétní pozemek a okolí.
Je na investorovi, co od rodinného domu, ve kterém bude žít, očekává. Kvalitní architektura beze vší pochybnosti pozitivně motivuje, přispívá psychické pohodě, přináší řadu nových podnětů. Proč se každý den nepotěšit výhledem na hezký strom či daleký obzor z okna či balkonu na správném místě, proč nesledovat sluneční paprsek klouzající po zajímavé struktuře omítky a pronikající pro ten účel vytvořenou štěrbinou, proč necítit solidnost dřevěné podlahy pod chodidly, proč nemít radost z dotyku materiálů, z pohybu v prostoru, ze hry světla a stínů?
Záleží jen na Vás, zda se se svými sny a představami rozdělíte s architektem a umožníte mu, aby pro Vás vytvořil Váš vlastní svět, prostor, ve kterém bude vše přizpůsobeno Vám, vytvořeno právě pro Vás, svět s vašimi zhmotněnými přáními a fantaziemi.
Přítomnost architekta na místě stavby po celou dobu výstavby je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace stavby. Jen pokud architekt kontroluje provádění svého návrhu osobně, může být zaručena realizace přesně podle projektu a záměrů architekta.
Kvalita stavebních firem je velmi různorodá, aktivita některých dělníků nepochopitelná, porozumění výkresům slabé, a proto je kontrola stavby architektem nutností. Dalšími důležitými náležitostmi autorského a stavebního technického dozoru jsou tyto body:
kontrola detailů architektonického návrhu u projektu rodinného domu

  • kontrola prostavěných investic
  • kontrola správnosti provádění
  • spolupráce při koordinaci stavby

Další projekty rodinných domů vytvořené v Architekt studiu M...